KROHNE – Måttet på framgång

KROHNE är världsledande tillverkare och leverantör av processinstrumentering och mätlösningar för många olika industribranscher över hela jorden.

Allt sedan vi startade 1921 har vi stadigt växt till att bli ett globalt företag. Idag har KROHNE över 3.900 anställda och en omsättning på mer än 559,7 miljoner euro. Företaget har 15 tillverkningsfabriker och är ägare till 44 företag och joint ventures.

Våra produkter och tjänster spänner över hela mät- och analysprocessen: från den enskilda mätpunkten till lösningar för hela fabriker. Vårt kundfokus och konsulterande tjänster bidrar till att komplettera vår företagsportfölj. Många av våra produkter som idag är ansedda som industristandard har utvecklats i nära samarbete med våra kunder. Kunder världen över drar nytta av innovationerna från KROHNE.

Upptäck några av KROHNEs innovationer

1921 Ludwig KROHNE börjar tillverka variabla flödesmätare i tyska Duisburg för att mäta flöden av luft, gas och vätska.
1952 Den första elektromagnetiska flödesmätaren för industriell mätning introduceras.
1955 Produktionen av nivåmätare för vätskor i tankar och behållare börjar tillverkas.
1966 Världens största kalibreringsrig konstrueras i nederländska Sliedrecht.
1974 KROHNEs svenska dotterbolag INOR presenterar världens första signalomvandlare för huvudmontering.
1989 KROHNE introducerar den första nivåmätaren med FMCW-radar för processtankar och är därmed pionjärer inom radarteknik för nivåmätning i processtillämpningar.
1994 Första coriolismätaren för massflöde för raka rör.
1995 KROHNE presenterar den första TDR-guidade radarmätaren. Den ger tillförlitlig nivåbestämning av både vätskor och fasta material samt vätskeskikt.
1996 Världens första ultraljudsmätare för transferering av vätskor.
2004 Nästa språng inom nivåmätning kommer med serierna OPTIWAVE och OPTIFLEX, en ny generation kontaktlösa och radarstyrda mätenheter med en unik assistentstyrd drivning.
2006 Den första vortexflödesmätaren med integrerad tryck- och temperaturkompensation.
2008 Lansering av ett helt produktprogram för hantering av avloppsvatten bestående av digitala analyssensorer med integrerad självrengörande sensor med hjälp av sprayning med luft eller vatten.
2009 Introduktion av den innovativa droppantennen för OPTIWAVE nivåmätare, vilken gör rengöringssystem överflödiga. Den elliptiska formen är perfekt för korrosiva eller dammiga miljöer där det är stor risk för ansamling.
2010 KROHNE kan som första tillverkare erbjuda ett standardiserat drift- och servicekoncept för både flödesmätare och analysinstrument. Introduktion av WATERFLUX – EMF med rektangulärt tvärsnitt som inte kräver installation med raka in- och utlopp.
2011 Första inlinesystemet för spektroskopisk analys med upp till fyra mätprinciper.
2013 Den första produktfamiljen analytiska sensorer med integrerad transmitter introduceras.
Do you have questions about the product?
> Contact us now