Ansvarsfriskrivning

Läs ansvarsfriskrivningen och förklaringen noggrant. När du går in på eller använder vår webbplats godkänner du alla villkor, samt villkoren för personuppgiftspolicyn som vi uppmanar dig att läsa. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig att inte använda vår webbplats.

Upphovsrätt, varumärken och patent
Allt innehåll på denna webbplats, inkluderande men inte enbart, text, grafik, logotyper, bilder, ljudfiler, knappar, ikoner, digitala nedladdningar, programvara och sammanställningar av data tillhör KROHNE Messtechnik GmbH, dess närstående bolag och dotterbolag (sammanfattas under namnet KROHNE) eller tredje part och skyddas av gällande upphovsrättslagar i Tyskland, USA och andra regioner och länder. All programvara som används på webbplatsen tillhör KROHNE eller dess programvaruleverantörer och är skyddat av upphovsrättslagar. Alla varumärken och annan grafik, logotyper, sidhuvuden, knappsymboler, skript, namn på produkter och tjänster, deras utseende och andra typer av immateriell egendom tillhör KROHNE eller tredje part. Denna typ av immateriell egendom får endast användas i kombination med KROHNEs produkter och tjänster.

Licenser och åtkomst till webbplatsen
KROHNE ger dig begränsad behörighet för åtkomst till webbplatsen för personligt bruk. Du får inte ladda ned (förutom till cacheminnet) eller förändra webbplatsen eller någon del av denna utan skriftligt medgivande från KROHNE. Webbplatsen eller delar av denna får heller inte mångfaldigas, kopieras, dupliceras, säljas, återförsäljas eller på något annat sätt utnyttjas i kommersiellt syfte utan skriftligt medgivande från KROHNE. Det är inte tillåtet att använda sig av datautvinning, robotar eller liknande insamling av data och extraherande verktyg för att samla in eller extrahera data från denna webbplats. Dessa begränsningar gäller inte din rätt att mångfaldiga, ladda ned, kopiera, duplicera eller skriva ut data från denna webbplats i syfte att tillämpa, använda, hantera, sälja, installera eller återförsälja våra produkter, förutsatt att dessa har köpts på lagliga väg.

Produktbeskrivningar
Denna webbplats innehåller beskrivningar av våra produkter. Vi försöker att beskriva våra produkter så exakt och aktuellt som möjligt, vilket även gäller för hela webbplatsen. KROHNE kan dessvärre inte garantera att våra produktbeskrivningar eller andra data på denna webbplats är korrekta, tillförlitliga, aktuella, fullständiga eller felfria. Om du köper produkter av KROHNE via vår e-shop måste du godkänna våra affärsvillkor. Var vänlig läs igenom dessa villkor noggrant innan du beställer något.

Ansvarsfriskrivning för garantier och begränsning av skadeståndsskyldighet
KROHNE presenterar den här webbplatsen enligt principen "i befintligt och tillgängligt skick". KROHNE kan inte ge några garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, vad gäller användandet av webbplatsen och den information eller innehåll som finns här. KROHNE friskriver sig allt ansvar enligt gällande lag och från alla typer av garantier, uttryckliga eller underförstådda, angående denna webbplats, även men inte enbart, antydda garantier att tillhandahålla och anpassa produkter för ett visst ändamål. KROHNE garanterar inte att denna webbplats, dess servrar eller e-postmeddelanden från KROHNE är fria från virus eller annat skadligt innehåll. KROHNE tar inget ansvar för några som helst skador som uppstår samband med användandet av denna webbplats. Detta gäller även, men inte enbart, direkta, indirekta, oavsiktliga, skadeståndsmässiga eller efterföljande skador.

Denna ansvarsfriskrivning gäller inte om KROHNE har handlat med uppsåt eller grov vårdslöshet. Om tillämpade lagar inte tillåter denna typ av begränsning av garantin eller uteslutande av begränsning av vissa skador, är det inte säkert att ovanstående ansvarsfriskrivning, uteslutanden eller begränsningar gäller för dig om denna lag gäller. Alla produkter du har köpt i KROHNEs e-shop har garanti enligt gällande produktdokumentation och våra försäljningsvilkor.

Tillämplig lag, tvistlösning
I och med att du besöker vår webbplats godkänner du att gällande lagar i Tyskland, utan hänsyn till motstridiga lagar, styr dessa användarvillkor och alla typer av eventuella tvister som uppstår mellan dig och KROHNE eller dess närstående bolag. Domstolarna i Duisburg, Tyskland, har exklusiv jurisdiktion över alla typer av tvister som kan uppstå mellan dig och oss och är den enda plats där någon form av juridisk handling kan utföras.

Ändringar av ansvarsfriskrivningen och användarvillkoren
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra ansvarsfriskrivningen och uttalanden för internet samt vår personuppgiftspolicy. Du ska därför regelbundet se efter om det har gjorts ändringar i ansvarsfriskrivningen och uttalanden för internet eller i vår personuppgiftspolicy. Om du väljer att inte godkänna dessa villkor ber vi dig att sluta använda denna webbplats.

Länkar
Som en service till våra kunder kan vi publicera länkar till tredje parts internetwebbplatser på vår hemsida. Dessa länkar utgör ingen som helst indikering på att vi eller närstående bolag accepterar eller främjar dessa webbplatser. Alla dessa webbplatser har egna internetpolicies och rutiner, över vars innehåll vi varken har kontroll eller ansvar för. Därför tar vi inget ansvar för dessa webbplatser. Dessa länkar är enbart till för att underlätta för dig och ge information.

KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg
Tyskland
E-post:info.de@krohne.com

Do you have questions about the product?
> Contact us now