Ochrona prywatności

Informujemy, że ochrona Twojej prywatności jest dla nas - firmy KROHNE - ważna. Staramy się dokładnie informować, jak wykorzystujemy informacje nabyte w czasie użytkowania naszej strony. Mając dostęp lub używając naszej strony, zgadzasz się na zasady i warunki związane z ochroną prywatności, zrzeczeniem się oraz oświadczeniami. W przypadku nie wyrażenia zgody na zasady i warunki, o których mowa, prosimy o niekorzystanie z naszej strony.

Uzyskanie dostępu do naszej strony lub uzyskanie informacji swobodnie dostępnych dla odwiedzających nie wymaga podania danych osobowych. Jednakże, dla pełnego wykorzystania naszych usług - tzn. dla skonfigurowania produktu wg specyfikacji oraz zakupienia produktu w e-sklepie - konieczna jest rejestracja.

W przypadku rejestracji, użytkownik zostaje poproszony o podanie adresu e-mail i innych informacji koniecznych do obróbki zamówienia. Za wyjątkiem innych sytuacji podanych w tym dokumencie, nie przekazujemy tych informacji stronom trzecim.

Jesteśmy zobowiązani do utrzymania zaufania naszych użytkowników. W przypadku jakichkolwiek pytań lub kwestii dotyczących polityki prywatności lub ochrony dostarczonych danych - prosimy o kontakt z nami.

Posługiwanie się danymi
Zachowujemy wszelką informację dobrowolnie przekazaną podczas użytkowania naszej strony ("Dane od użytkownika"). Nie ma obowiązku podawania jakichkolwiek danych, o które użytkownik jest proszony podczas wykorzystywania funkcjonalności naszej strony, jednak należy mieć świadomość, że brak pewnych informacji może uniemożliwić wykorzystanie niektórych funkcjonalności lub może uniemożliwić złożenie zamówienia w e-sklepie.

Wykorzystujemy dane od użytkownika dla celów obsługi zamówień, odpowiedzi na pytanie lub prośbę oraz dla poprawy i personalizacji procesu komunikowania się. Za wyjątkiem niższej podanej sytuacji, nie sprzedajemy, nie rozprowadzamy i nie przekazujemy do stron trzecich żadnych danych otrzymanych od użytkownika - utrzymujemy je w tajemnicy.

W celu wypełnienia formularza zamówienia w e-sklepie oraz w celu optymalizacji usługi, rościmy sobie prawo do udostępnienia danych od użytkownika naszym podmiotam zależnym i filiom naszej firmy, dostawcom, pośrednikom, dilerom naszych produktów, wywiadowniom gospodarczym i podmiotom zapobiegającym nadużyciom gospodarczym, jednostkom zapewniającym nam obsługę sieciową (w tym tej strony) oraz innym osobom lub podmiotom, którym musimy udostępnić dane od użytkownika z punktu widzenia prawa. Możemy także udostępnić dane od użytkownika przewoźnikom lub innym osobom i organizacjom związanym z procesem dostawy i obsługi zamówienia. Rościmy sobie prawo do przekazania danych od użytkownika w związku ze sprzedażą lub transferem naszych interesów lub aktywów.

Komunikacja e-mailowa
Od czasu do czasu, w celach promocyjnych oraz informacyjnych, możemy przesłać niezamawiany komunikat e-mailowy do użytkowników, którzy podali nam swoje adresy e-mailowe podczas korzystania z naszej strony. Jeśli nie życzysz sobie otrzymywania tego rodzaju komunikatów, prosimy o kontakt z nami w dowolnym czasie, pod adresem web@krohne.com.

Pliki cookie
Pliki cookie pomagają w personalizacji dalszych odwiedzin na naszej stronie oraz w dostarczeniu funkcjonalności potencjalnie interesujących dla indywidualnego użytkownika. Pliki cookie umożliwiają także rezygnację z prośby o rejestrację lub z potrzeby ponownego podawania hasła dostępowego.

Większość przeglądarek internetowych informuje o sposobach uniknięcia, modyfikacji i/lub identyfikacji i usunięcia plików cookie. Użytkownik może swobodnie usuwać ze swojego dysku nasze pliki cookie, jednakże przyszłe wizyty na naszej stronie mogą być wtedy mniej spersonalizowane i wygodne.

Bezpieczeństwo
Wybór pewnych funkcjonalności wymaga podania identyfikatora użytkownika i hasła. Zalecamy ochronę Twego identyfikatora użytkownika i hasła, jak również ochronę komputera lub sieci przed nieautoryzowanym dostępem. Nie posiadamy możliwości ochrony Twojego identyfikatora użytkownika oraz hasła przed nieautoryzowanym dostępem.

Chociaż podjęliśmy stosowne kroki w celu zapewnienia ochrony danych użytkownika, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa tych danych w dłuższym horyzoncie czasowym. Nie należy wykluczać ryzyka utraty danych użytkownika skutkiem awarii technicznych lub ich kradzieży z naszej bazy danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za powyższe jak również inne skutki naruszenia bezpieczeństwa.

Dostęp do informacji użytkownika
Informację o danych personalnych lub danych dotyczących Twojej firmy - jakie przechowujemy - możesz uzyskać pod adresem web@krohne.com. W dowolnej chwili możesz zażądać całkowitego usunięcia tych danych.

Modyfikacje związane z ochroną prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania tego zrzeczenia się i oświadczenia oraz naszej polityki prywatności w każdym czasie. Należy okresowo sprawdzać zapisy dotyczące naszego zrzeczenia się, oświadczenia oraz polityki prywatności na okoliczność zmian. Przy niewyrażeniu zgody na te zasady i warunki, prosimy o niekorzystanie z tej strony.

KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg
Germany

Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 10 389
E-Mail: info.de@krohne.com
Internet: http://www.krohne.com

Do you have questions about the product?
> Contact us now