Vymezení odpovědnosti

Přečtěte si prosím toto vymezení odpovědnosti a prohlášení pro internet velmi pečlivě. V případě přístupu nebo používání naší webové stránky souhlasíte s těmito podmínkami stejně jako s podmínkami naší Ochrany soukromí, které Vám doporučujeme rovněž prostudovat. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nepoužívejte prosím naši webovou stránku.

Autorská práva, ochranné známky a patenty
Veškerý obsah této webové stránky včetně, nikoli však pouze, textu, grafiky, log, obrázků, nahrávek, ikon tlačítek, souborů ke stažení, software a kompilací dat, je majetkem firmy KROHNE Messtechnik GmbH, jejích poboček a dceřiných společností (souhrnně označovaných jako "KROHNE") nebo třetích stran a je chráněn něměckými zákony, zákony USA a jinými národními a mezinárodními právy copyrightu. Veškerý software používaný na této webové stránce je majetkem firmy KROHNE nebo jejích dodavatelů software a je chráněn autorskými právy. Veškeré ochranné známky a další grafika, loga, záhlaví stránek, ikony tlačítek, skripty, názvy výrobků a služeb jsou ochrannými známkami, obchodními názvy nebo jinými typy duševního vlastnictví firmy KROHNE nebo třetích stran. Toto duševní vlastnictví nesmí být používáno ve spojení s žádnými jinými výrobky ani službami, které nejsou od firmy KROHNE.

Licence a přístup k webovým stránkám
Firma KROHNE Vám poskytuje omezenou licenci na přístup a osobní použití této webové stránky. Nesmíte tuto stránku kopírovat (kromě kopie obrazovek) ani modifikovat bez předchozího písemného souhlasu firmy KROHNE. Tato webová stránka ani žádná její část nesmějí být reprodukovány, kopírovány, rozmnožovány, prodávány, distribuovány ani jinak využity pro žádné komerční účely bez předchozího písemného souhlasu firmy KROHNE. Použití těžby dat, automatického nebo podobného sběru dat a vytahovacích nástrojů pro kompilaci nebo získávání dat z této webové stránky není povoleno. Tato omezení se nevztahují na reprodukování, stahování, kopírování, rozmnožování nebo tisk dat z této webové stránky za účelem používání, obsluhování, prodeje, montáže nebo distribuce našich přístrojů, pokud byly tyto přístroje legálně zakoupeny.

Popis výrobků
Tato webová stránka obsahuje popisy našich výrobků. Vždy se snažíme popisovat naše výrobky co nejpřesněji a vycházet z aktuálních údajů. Nicméně firma KROHNE nezaručuje, že jsou popisy výrobků a další obsah této webové stránky přesné, spolehlivé, aktuální, kompletní a bez chyb. Pokud si zakoupíte výrobek firmy KROHNE přes internetový obchod (e-shop), musíte přijmout a souhlasit s podmínkami smlouvy a prodeje (Terms and Conditions). Přečtěte si prosím pečlivě tyto podmínky před objednáním.

Vymezení odpovědnosti za záruční opravy a omezení ručení
Tato webová stránka je poskytována tak jak je a jak je k dispozici. Firma KROHNE nevznáší žádné námitky ani výminky, výslovné nebo vyplývající ze zákona, které se týkají provozu této webové stránky nebo jejího obsahu. Do maximálního rozsahu povoleného platnými zákony firma KROHNE odmítá všechny záruky, výslovné nebo vyplývající ze zákona, které se týkají této webové stránky, včetně, nikoli však pouze, zákonných záruk obchodovatelnosti a způsobilosti pro určitý účel. Firma KROHNE nezaručuje, že tato webová stránka, servery a emailové zprávy odeslané firmou KROHNE neobsahují žádné viry ani jiné škodlivé součásti. Firma KROHNE neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé z používání této webové stránky, včetně, nikoli však pouze přímých, následných, vedlejších, represivních a souhrnných odškodnění.

Toto vymezení odpovědnosti neplatí v případě, že firma KROHNE jednala úmyslně nebo s velkou nedbalostí. V případě, že jakýkoli platný zákon nepřipouští taková omezení předpokládaných záruk nebo vyloučení určitých škod, pak v případě, že pro Vás takový zákon platí, nepodléháte některým nebo všem výše uvedeným odmítnutím, vyloučením nebo omezením. Na všechny výrobky zakoupené v internetovém obchodě firmy KROHNE jsou poskytovány záruky v souladu s platnou dokumentací a Všeobecnými dodacími a obchodními podmínkami (Terms and Conditions of Sale).

Příslušnost k soudu, řešení sporů
Návštěvou naší stránky souhlasíte, že její použití se řídí platnými německými zákony, bez ohledu na možný konflikt právních norem, a tyto zákony budou rovněž použity při řešení jakýchkoliv sporů vzniklých mezi Vámi a firmou KROHNE nebo jejími pobočkami. Soud v německém Duisburgu má výlučnou soudní pravomoc nad všemi právními spory, které případně vzniknou mezi Vámi a námi, a bude jediným příslušným soudem pro jakýkoli právní úkon.

Změny ve Vymezení odpovědnosti a podmínkách Ochrany soukromí<br/>Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit toto internetové Vymezení odpovědnosti a podmínky Ochrany soukromí. Měli byste proto Vymezení odpovědnosti a podmínky Ochrany soukromí pravidelně kontrolovat. Pokud zjistíte, že jsou pro Vás nepřijatelné, nepoužívejte prosím tuto webovou stránku.

Odkazy
Jako službu pro naše uživatele můžeme na našich webových stránkách umísťovat odkazy na jiné webové stránky podporované třetími stranami. Tyto odkazy v žádném případě neznamenají naši podporu, sponzorství nebo spojení s takovými stránkami. Všechny tyto stránky mají svou vlastní politiku a praxi a my neneseme dopovědnost za jejich obsah ani nad nimi nemáme žádnou kontrolu. Tedy nepřebíráme za tyto stránky žádné závazky. Veškeré takové odkazy jsou poskytovány výhradně pro Vaše pohodlí a informaci.

KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 
47058 Duisburg
Německo
E-Mail: info.de@krohne.com

Do you have questions about the product?
> Contact us now